Ważne uroczystości i wydarzenia ogólnoszkolne 2014 – 2019

XI.2014 rusza nowa strona internetowa szkoły!

Zjazd absolwentów 2016

9 kwietnia to wielka data dla prudnickiego Zespołu Szkół Rolniczych, który obchodzi 70-lecie swego istnienia. Z tej okazji odbył się w szkole Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim ponad 150 byłych uczniów. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Prudniku. W tym czasie w szkole wrzało jak w ulu. Grono pedagogiczne oraz aktualni uczniowie zaangażowali się w organizację imprezy i obsługę gości. Na korytarzach pojawiły się piękne girlandy a w holu głównym stanęło drzewko, które za sprawą architektów krajobrazu „zakwitło” fotografiami absolwentów. Dzielnie walczyła pracownia gastronomiczna.

W sali gimnastycznej II LO, posiadającej elegancką scenę, po zakończeniu Mszy świętej rozpoczęła się akademia. Przybyli na nią zaproszeni goście: Opolski Kurator Oświaty, Starosta Prudnicki, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Wiceburmistrz Prudnika oraz dyrektorzy szkół. Na wstępie gości przywitał Dyrektor ZSR, Pan Sławomir Hajdecki, który przedstawił historię szkoły i scharakteryzował jej dzisiejsze oblicze. W tle, na wielkim ekranie zgromadzeni oglądali prezentację ukazującą współczesny wygląd szkoły, aktualne kierunki kształcenia i sukcesy uczniów. Zaproszeni goście na ręce Dyrekcji Szkoły przekazywali serdeczne życzenia i piękne upominki. Głos zabierali kolejno: Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski, Wiceburmistrz Prudnika (także absolwent ZSR) Stanisław Hawron oraz w imieniu dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół powiatu pani Jadwiga Harasymowicz. Z grona absolwentów krótkie przemówienia wygłosili panowie: prof. dr hab. Jan Kuryszko oraz pan Bolesław Buniak. Pierwszy z panów to pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, absolwent ZSR, który będzie sprawował opiekę merytoryczną nad otwieraną po wakacjach klasą kształcąca w zawodzie technik weterynarii. Pan Buniak natomiast, absolwent z roku 1967, złożył propozycję aby szkole obrać wielkiego patrona, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego.

Potem wszystkich wzięło na wspominki w czym pomagała pokazywana w tle prezentacja z dawnymi fotografiami dyrektorów, profesorów i uczniów. Czytane były też wspomnienia absolwentów. Zgromadzeni oklaskiwali zdjęcia, na których odnajdywali siebie i kolegów z ławy szkolnej. Niektórzy chyłkiem ocierali łzy wzruszenia…

Ale to nie wszystko. Każdy absolwent został obdarowany okolicznościową plakietką, kubkiem z logo szkoły, płytą z prezentacjami oraz ugoszczony. Technikum organizacji usług gastronomicznych przygotowało dla gości bogracz, wspaniałe kołacze i PIECZONE PROSIĘ! Przy barze kawowym stanęli profesjonalni bariści – także absolwenci ZSR. Sala gimnastyczna zamieniła się w jeden wielki, suto zastawiony stół. Rozmowom nie byłoż końca!

Wieczorem goście zebrali się na balu, aby w czasie nocnych Polaków rozmów cieszyć się sobą. O chwilo trwaj!

Zobacz! www.youtube.com/watch?v=SkIYPeCYGRw

W związku z licznymi zapytaniami, gdzie można znaleźć prezentacje ze Zjazdu Absolwentów 2016 informujemy, że znależć je można pod adresami internetowymi:

https://prezi.com/g37eygpsggyx/pyta-wspomnienia/

https://prezi.com/lpy9bjttfmdo/dzien-dzisiejszy-szkoy/

Naszą młodzież też zapraszamy do podziwiania historycznych fotografii. Tak to drzewiej bywało!

Jubileusz 70- lecia szkoły!

Rok 2016 to nasz wielki jubileusz. Oto gratulacje, jakie zgromadziliśmy na tę okoliczność:

Szkolny sztandar uhonorowany

Dnia 19 kwietnia 2016 w naszej szkole miał miejsce uroczysty apel, na którym gościliśmy kombatantów II wojny światowej. Byli to: płk. Stefan Szelka- prezes zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, płk Edward Głowacki – uczestnik walk o Monte Cassino oraz por. Zygmunt Kowalski – prezes zarządu miejsko – gminnego Związku Kombatantów RP. Goście przybyli do nas, aby przekazać szkole krzyż pamiątkowy „Zwycięzcom 1945”. Dekoracji sztandaru dokonał Pan Stefan Szelka w asyście Pana Dyrektora oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Pan Dyrektor odebrał też dyplom uznania dla naszej Szkoły. Potem goście podzielili się swoją refleksją na temat tak ważnego dla naszej szkoły momentu. Uroczystość poprowadził mjr Krzysztof Kopczyński.

Podpisanie umowy o współpracy między Zespołem Szkół Rolniczych w Prudniku i Wojskowo- Sportowym Liceum w Nadwórnej na Ukrainie

Dn. 20.06.2016 miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między Zespołem Szkół Rolniczych w Prudniku i Wojskowo- Sportowym Liceum w Nadwórnej na Ukrainie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych Prudnika i Nadwórnej na czele ze Starostami, Dyrektorzy obu szkół wraz z młodzieżą. Cichym bohaterem uroczystości została Pani Wanda Jakimko, która rozpoczęła współpracę z Nadwórną jeszcze w latach 90-tych. Otrzymała symboliczną wiązankę kwaiatów o barwach zbliżonych do barw Ukrainy.

„Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”

Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku byli organizatorami konferencji metodycznej pod hasłem „Razem bezpieczniej – przeciwdziałanie patologiom społecznym”, która odbyła się w dniu 23 listopada 2016 r.  w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Przewodniczącego Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego Ryszarda Kwiatkowskiego w celu wzrostu świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Prelegentem był prof. ChAT dr hab. Mariusz Jędrzejko, wybitny specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, który w niezwykle interesujący sposób przekazał wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodzieżą w celu zapobiegania i przeciwdziałania różnego typu zagrożeniom. Konferencja miała charakter wykładowo-warsztatowy. Omówione zostały tematy dotyczące nowych substancji psychoaktywnych i ich destruktywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Prowadzący  zaprezentował sposoby rozpoznawania zachowań narkotykowych i dopalaczowych oraz zasady postępowania z osobą pod wpływem środków odurzających. Przedstawił praktyczne podstawy pomocy przedmedycznej dla osób znajdujących się pod wpływem narkotyków.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, gdyż była poprowadzona w sposób niekonwencjonalny, żywiołowo, czasami kontrowersyjnie, jednakże osiągnęła swój cel edukacyjny i wyznaczyła kierunki do dalszej współpracy w wyżej wymienionej tematyce.

Uczestnikami konferencji byli: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Wicestarosta Krzysztof Barwieniec, Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Przemysław Ilnicki, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban, Zastępca Komendanta PSP    w Prudniku bryg. Tomasz Protaś, funkcjonariusze Komend Powiatowych Policji i PSP   w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku, przedstawiciele Starostwa Powiatowego   w Prudniku, Sądu Rejonowego w Prudniku, jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych, terapeuci, wychowawcy, trenerzy sportowi, psychologowie, pedagodzy, personel medyczny, kuratorzy sądowi oraz specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyką wśród dzieci  i młodzieży.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego”, dofinansowanego ze środków „Programu ograniczania przestępczości   i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

Szkoła przyjazna wolontariatowi

W dniach 01.12 – 03.12.16r. grupa wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu”  pod opieką pedagoga Marzanny Zawadzkiej-Ciępki gościła w Warszawie. Celem pobytu była  Ogólnopolska Konferencja na temat „Trudności w pracy wolontariusza” zorganizowana przez Fundację „Świat na TAK” w Warszawie. Po wykładzie inauguracyjnym, Prezes Fundacji „Świat na TAK” Pani Joanna Fabisiak,  poprowadziła ceremonię wręczania certyfikatów „SZKOŁA PRZYJAZNA WOLONTARIATOWI”  i podziękowań dla opiekunów „Klubów Ośmiu”. Byliśmy dumni, że ZSR w Prudniku dostąpił tego zaszczytu wraz z naszym opiekunem.

Pożegnaliśmy prof. Wernera Myszkowskiego

10.04.2017 odszedł od nas Werner Myszkowski  emerytowany, wieloletni nauczyciel  wychowania muzycznego, gry na fortepianie i metodyki wychowania muzycznego  w  Studium Wychowawczyń Przedszkoli i Studium Nauczycielskim  oraz germanista  w II Liceum Ogólnokształcącym  w Prudniku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Nasz Pani Pedagog „Człowiekiem Roku 2016” powiatu prudnickiego

Laureaci nagrody Człowiek Roku 2016 z Prudnika: Waldemar Jocher, Marzanna Zawadzka-Ciępka i Jarosław Szóstka – prezes Stowarzyszenia Prudniczanie.

Pani Marzanna otrzymała nagrodę CZŁOWIEKA ROKU powiatu prudnickiego  w kategorii Działalność społeczna  i charytatywna.

Wielkie gratulacje dla naszej Pani Pedagog Marzanny Zawadzkiej – Ciępki

Współpraca z Liceum Wojskowo – Sportowym w Nadwirnej

W dniach 27.09-07.10.2017 r. uczniowie reprezentujący Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku oraz Zespoł Szkół w Głogówku uczestniczyli w wymianie uczniów bedąc zaproszonymi do Liceum Wojskowo-Sportowego w Nadwirnej na Ukrainie.

Szkoły reprezentowali:

 – ZSR Prudnik: Dawid Stalowski, Seweryn Zapała, Justyna Kopterska, Agnieszka Gaura, Weronika Kurek, Jesika Andrejczuk

-ZS Głogówek: Kuba Małecki, Patryk Nohl, Paweł Orlowski

Opiekunami grupy byli: Elżbieta Kisielewicz, Wiesław Czarny i Krzysztof Kopczyński.

Wyjazd nastąpił w godzinach porannych 27 września i po długiej drodze i przybyciu na przejście graniczne w Medyce przekroczyliśmy granicę polsko-ukraińską co było fajną przygodą, gdyż jako granica zewnętrzna Unii Europejskiej zostaliśmy poddani pełnej odprawie granicznej przez służby polskie i ukraińskie. Dotarliśmy do Nadwirnej ok. godz. 22.00, gdzie czekał na nas dyrektor szkoły, przyjęto nas gorącą kolacją i rozdysponowano w pokojach gościnnych szkoły. W pierwszym dniu po przyjeździe zaprezentowano nam szkołę i system nauki a także miasto Nadwirna. Na uwagę zasługuje fakt, iż w szkole uczy się ponad 300 uczniów, sami chłopcy uczący się w systemie skoszarowanym, gdzie dyscyplina i rygor wojskowy panuje na każdym kroku. Odwiedziliśmy szlaki bojowe, gdzie życie oddali polscy mieszkańcy tych ziem, uczciliśmy ich pamięć na tutejszym cmentarzu. Kolejny dzień wizyty to wycieczka w ukraińskie Karpaty, gdzie podziwialiśmy dziką i surową przyrodę regionu, w każdej wycieczce towarzyszli nam uczniowie szkoły, którzy bardzo zżyli się z naszymi uczniami. Odwiedziliśmy również piękny ośrodek sportów zimowych Bukowel, będący odpowiednikiem naszego Zakopanego. Kolejna wycieczka zawiodła nas do wojewódzkiego miasta Iwano-Frankiwsk, gdzie podziwialiśmy architekturę miasta z wieży miejskiego ratusza i inne tutejsze atrakcje. Zwiedziliśmy muzeum pisanek, w którym zgromadzono wymalowane przez artystów skorupki jajek z całego świata, miłym akcentem było odnalezienie wśród ok. 4 tyś pisanek również i polskie. Poznaliśmy także cały proces wydobycia ropy naftowej, odwiedzając muzeum wydobycia tej ciekłej kopaliny. Urzekła nas gościnność władz samorządowych, które przyjęły nas bardzo gorąco oraz obdarowano nas upominkami przypominającymi nam ich region. Popołudniami nasza młodzież w ramach integracji z uczniami z tamtejszej szkoły rywalizowała w zawodach sportowych, rozegraliśmy mecz piłkarski i uczestniczyliśmy w zawodach młodych strongmenów. Śmiech i zabawa towarzyszyły nam przez cały okres pobytu na Ukrainie. Ciężko było się rozstać z naszymi przyjaciółmi w ostatnim dniu pobytu, zwłaszcza, że wspólny dzień ukraińsko-polski spędziliśmy na wspólnym śpiewaniu piosenek i wymianie wiedzy o swoich ojczyznach. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Lwów, gdzie na cmentarzu łyczakowskim odwiedziliśmy miejsca pochówku wielu zasłużonych dla Polski, podsumowaniem było zwiedzenie starego miasta i wspólne zdjęcie pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Kultura, gościnność i piękno dzikiej przyrody urzeka na każdym kroku. Kiedyś tam powrócimy.

Krzysztof Kopczyński

Cyberprzemoc – temat na topie

28 września 2017 w naszej szkole odbyła się prelekcja Policji pt. „Cyberbezpieczny uczeń” na temat niebezpieczeństw jakie czyhają na nas w sieci komputerowej. Organizatorem było Starostwo Powiatowe przeprowadzające program „Razem dla bezpieczeństwa”. Zgromadzonych powitała  Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – Pani Anna Wojtczak. Wśród słuchaczy znaleźli się uczniowie wybranych klas szkół średnich naszego powiatu.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dn. 13.10.2017 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia KEN. W części oficjalnej Pan Dyrektor wręczył doroczne nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły.

Następnie uczniowie klasy II A wykonali pięknie a zarazem dowcipnie część artystyczną. Wspomnieli w niej o Stefanii Sempołowskiej – nauczycielce – patriotce, patronce II LO. Były tańce, śpiew, muzyka i dowcip, czyli wszystko, co dobry apel powinien zawierać. A oto mała fotorelacja.

Zjazd Absolwentów II LO

http://zsr_prudnik.wodip.opole.pl/wp/zjazd-absolwento…znikow-1953-2011/

Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia

Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku byli organizatorami konferencji metodycznej pod hasłem „Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia”, która odbyła się w dniu 11 grudnia 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku. Uczestnikami konferencji byli: Opolski Wicekurator Oświaty Artur Zapała, Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinsp. Krzysztof Urban, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz Aresztu Śledczego w Prudniku, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Prudniku, jednostek organizacyjnych samorządów terytorialnych, terapeuci, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, personel medyczny oraz specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem zagrożeniom społecznym oraz profilaktyką wśród dzieci i młodzieży. Nasza grupa hotelarzy zajęła się obsługą techniczna imprezy.

Moja pierwsza praca

5 grudnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Prudniku wraz z firmą PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu pn. „Moja pierwsza praca”. Zostało ono sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu.

Głównym celem spotkania było zapoznanie słuchaczy ze stanem prawnym zatrudniania uczniów i studentów oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Seminarium przeprowadził biegły sądowy ds. BHP Jerzy Kaczmarek, który szczegółowo wyjaśnił między innymi uprawnienia młodocianych pracowników, obowiązki pracodawcy oraz zagrożenia występujące w środowisku pracy.

Każdy uczestnik otrzymał obszerną publikację: „W pierwszej pracy” (stan prawny na 31 marca 2017 r.) sfinansowaną  ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto uczniowie uzyskają zaświadczenia potwierdzające ukończenie niniejszego szkolenia.

Gala Perspektywy 2018

15 lutego 2018 roku, w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość podsumowania tegorocznej – XX edycji jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. W uroczystości zainicjowanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty i Wojewodę Opolskiego uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz reprezentacje 24.wyróżnionych szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa, które zajęły wysokie lokaty wraz z tarczami – złotą, srebrną lub brązową w ogólnopolskim rankingu.

Po oficjalnych wystąpieniach: Opolskiego Wicekuratora Oświaty – Artura Zapały oraz doradcy Wojewody Opolskiego – Marcina Żukowskiego, wicekurator wraz z przedstawicielem wojewody wręczyli reprezentacjom zaproszonych szkół – statuetki i dyplomy gratulacyjne.Na uroczystości obecny był Pan Starosta, Radosław Roszkowski a naszą szkołę reprezentowali: Pan Dyrektor, Sławomir Hajdecki, mjr Krzysztof Kopczyński oraz dwoje uczniów: Oliwia Szczepanik (II TW) i Wiktor Hanko (IV TR) – tegoroczny stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Na fotografii prudnicka delegacja z Panem Wicekuratorem Oświaty w Opolu, Arturem Zapałą.

Uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi

W dniu 2 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku odbyło się uroczyste spotkanie Honorowych Dawców Krwi.

W ramach dorocznego spotkania, gospodarz, Pan Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki oraz  Pan Stanisław Antosz – Prezes Prudnickiego Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK wręczyli podziękowania oraz upominki dla osób oddających krew oraz wspierających tę szczytną ideę.

Na uroczystość zostali zaproszeni także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku wraz z opiekunami angażującymi się w działalność HDK.

Z naszej szkoły zostali uhonorowani następujący uczniowie Fabian Lorenz, Wiktor Hanko -IV TR, oraz Szymon Adamów z III A. Otrzymali oni podziękowania i odznako Klubu HDK. Nasza szkoła otrzymała podziękowanie za udział w corocznej edycji konkursu „Młoda Krew ratuje życie.  Jako szkolny koordynator akcji HDK został też wyróżniony nasz pedagog szkolny – pan Dariusz Basara.

Certyfikat: EDUKACJA WOJSKOWA dla naszego II LO

We wtorek, 24 kwietnia 2018 w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie, szef MON spotkał się z uczniami klas mundurowych z placówek oświatowych, które zakwalifikowały się do II edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Do programu, którego priorytetem jest zachęcenie młodzieży do służby wojskowej, dołączyło kolejnych 47 szkół W TEJ LICZBIE I NASZE II LO!!!
 Uczestniczące w „Programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” szkoły (105 placówek) prowadzą zajęcia o tematyce wojskowej, które kształtują postawy proobronne i patriotyczne. To jednolity program nauczania opracowany przez specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej, który zwiększy szanse uczniów na dołączenie do Wojska Polskiego po zakończeniu nauki. Dodatkowo szkoły otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia. Absolwenci szkół-ochotnicy z obu edycji programu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy Sił Zbrojnych.
 Minister ogłosił wykaz szkół zakwalifikowanych do programu. Otrzymały one specjalne certyfikaty, które umożliwiają im realizację programu nauczania pt. „Edukacja Wojskowa”. Uczniowie klas mundurowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim zaprezentowali pokaz walki wręcz. Szef MON obserwował również pokaz szkolenia strzeleckiego i medycznego uczniów klas mundurowych przeprowadzony przez kadrę instruktorską z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej.
Jak podkreślił minister miarą dojrzałości młodych ludzi jest m.in. to, że chcą swoją przyszłość wiązać z Wojskiem Polskimi. Szef MON wyraził nadzieję, że zdecydowana większość absolwentów klas mundurowych w przyszłości podejmie decyzję o wstąpieniu do wojska i rozpoczęciu służby zawodowej.
– Jest niezwykle ważne, żeby młoda kadra WP była kadrą wychowaną w duchu patriotyzmu, wychowaną w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego. A to wszystko jest zapewnione dzięki profilowi klas, w których pobieracie naukę. Dziś rozpoczynamy kolejną, drugą edycję naszego programu. Dziękuję nauczycielom i wychowawcom za kształtowanie postaw, za zaangażowanie, za kultywowanie tradycji oręża polskiego. A wam jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że wojsko na was czeka – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

Pożegnanie absolwentów’ 2018

27.04.2018 odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. Naszą szkołę ukończyli uczniowie klasy III A LO (wych. K. Trentkiewicz), oraz klas Technikum nr.2: IV TEG (wych. A. Tęcza), kl. IV TG (wych. E. Józefowiak) oraz IV TRH (wych. J. Walocha). Gospodarzem uroczystości była klasa III TG (wych. A. Chudy). Absolwentów przywitał Pan Dyrektor. Najlepsi z najlepszych otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za różnoraką aktywność: udział w olimpiadach, zawodach klas mundurowych, sportowych, działalność wolontariacką i gastronomiczną. Nagrodzeni Listami Gratulacyjnymi zostali rodzice wzorowych uczniów. Na koniec była radosna twórczość klasy III TG, „ciasno spakowany koncentrat inteligentnego pomysłu i mądrości” (oryginalny cytat), czyli część artystyczna, którą uwieńczyła prezentacja zdjęć, jaką dla swego wychowawcy wykonała klasa III A. 

Wzorowi uczniowie odbierają nagrody:

Nagrody za zaangażowanie rodziców:

Nagrody za zaangażowanie społeczne:

Dyplomy pamiątkowe za udział w tegorocznym OWiUR (solo wyróżniony Marcin Fiebich z kl. II TR za XVII m-ce w Polsce w konkursie o BHP w Rolnictwie – fot.3)

Część artystyczna, czyli gala oskarowa, poprowadzona przez uczniów III TG: Patrycję Lenart i Kacpra Figurę ze specjalnym udziałem Pani Heleny (Paweł Klose):

Klasa gospodarzy imprezy, III TG z wychowawczynią – Panią A. Chudy

Umowa o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie

Zacieśnia się współpraca naszej szkoły z PWSZ w Nysie. Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Nysie, dr Tomasz Drewniak, 30.04.2018 przesłał na ręce Pana Dyrektora, Sławomira Hajdeckiego list następującej treści:

„Szanowny Panie Dyrektorze,

w imieniu władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie serdecznie dziękuję za współpracę Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku z nyską uczelnią w roku szkolnym 2017/2018. Szczególne słowa uznania i wyrazy wdzięczności kieruję na Pana ręce za osobiste zaangażowanie i umożliwienie spotkania wykładowców PWSZ w Nysie z uczniami kierowanej przez Pana szkoły. Nauczycielom dziękuję za organizację wykładów, prezentacji i warsztatów, natomiast uczniom za zainteresowanie oraz dociekliwość. Jestem przekonany, że nasza kooperacja w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, popularyzacji wiedzy i transferu wyników badań naukowych do społeczności szkół średnich będzie rozwijała się z korzyścią dla obu instytucji, a jej kolejnymi etapami będą Nyski Festiwal Nauki oraz formalizacja współpracy w postaci umowy.

W związku z powyższym, zapraszam uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku do udziału w XIV Nyskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 26-27.09.2018r. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest zdrowie oraz problematyka nauk o zdrowiu, która będzie popularyzowana w formie wykładów, warsztatów, seminariów, pokazów oraz konferencji naukowej. W trakcie festiwalu zostanie zaprezentowany potencjał naukowy, oferta dydaktyczna oraz infrastruktura PWSZ w Nysie(…).

Życzę powodzenia i jak najlepszych wyników wszystkim tegorocznym maturzystom, a nauczycielom satysfakcji z rezultatów swej pracy”.

Dnia 15.05. 2018r. została zawarta w Nysie umowa o współpracy między PWSZ a naszym ZSR. Umowę podpisali: J.E. Rektor PWSZ, prof. dr inż. Przemysław Malinowski i Dyrektor naszego ZSR – Sławomir Hajdecki. Jak informuje podpisany dokument, współpraca będzie miała miejsce na polu dydaktyki i popularyzowania wiedzy w celu podniesienia jakości kształcenia i poszerzenia oferty edukacyjnej ZSR oraz promocji kierunków kształcenia PWSZ w Nysie.

PWSZ będzie wspierać ZSR w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży poprzez:

 • objęcie ZSR patronatem naukowym,
 • zapraszanie Dyrekcji ZSR w Prudniku, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz młodzieży na uroczystości związane z ważnymi dla Uczelni wydarzeniami,
 • umożliwienie uczniom i nauczycielom ZSR uczestnictwa w wykładach otwartych, sesjach kół naukowych,
 • prowadzenie doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli,
 • realizowanie wykładów przez nauczycieli akademickich w ZSR np. w ramach dni otwartych czy spotkań z rodzicami
 • wspieranie szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, w celu podniesienia świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych, trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • uczelnia wspomoże ZSR w realizacji projektów unijnych.

Jaki będzie wkład ZSR w tę współpracę, czyli do czego zobowiązała się nasza dyrekcja?

 • umożliwienie studentom PWSZ odbywania praktyk zawodowych w ZSR
 • przekazywanie informacji o ważniejszych zmianach w programach nauczania
 • organizowanie spotkań przedstawicieli Uczelni z młodzieżą  ZSR w celach promocyjnych
 • umieszczenie tablicy informującej o sprawowaniu patronatu Uczelni nad ZSR
 • zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni, np. poprzez uczestnictwo w Festiwalach Nauki, konkursach
 • prezentowanie młodzieży bazy dydaktycznej PWSZ.

Otwarcie nowych pracowni

12 października 2018 r. w naszym Zespole Szkół odbyło się uroczyste oddanie do użytku odnowionego budynku, gdzie będą pracować klasy gastronomiczne i rolnicze. Po uroczystych powitaniach zebranych przez Pana Dyrektora, Andrzeja Chruściela i przemówieniu Pana Starosty Prudnickiego, Radosława Roszkowskiego, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez ks. Proboszcza, Stanisława Bogaczewicza. Zgromadzeni mogli obejrzeć pracownię gastronomiczną, nowe sale lekcyjne i rolniczy sprzęt mechaniczny. Następnie Pan Dyrektor zaprosił wszystkich przybyłych na poczęstunek, który przygotowali uczniowie pod kierunkiem Pań J. Grzegockiej i A. Chudy. Wystrój sali i obsługa gości były dziełem klas hotelarskich na czele z Panią A. Maroszek. Goście obejrzeli krótką prezentację stylizowaną na „stare czasy” a ukazującą w telegraficznym skrócie przebieg budowy. Prezentacja jest do oglądnięcia pod adresem internetowym https://prezi.com/4tuzxw8ys_4i/pokaz/


Szkolne obchody  100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

9 listopada nasza szkoła świętowała 100 rocznicę powtórnych narodzin Polski. O 9.00 rozpoczął się uroczysty apel przygotowany od strony montażu słowno – multimedialnego przez kl. II TEH z Panią A. Maroszek. Za scenografię i kotyliony odpowiadała klasa IV TG z Panią A. Chudy. Dodatkowo klasa II TG na zajęciach gastronomicznych u Pani A. Chudy upiekła mnóstwo kruchych ciasteczek polukrowanych na biało – czerwono. W trakcie występu posłuchaliśmy wzruszających pieśni patriotycznych i wierszy a także były dwie wielkie niespodzianki: teatr cieni ukazujący historię walki o niepodległość ojczyzny osnutą na motywie miłości dwojga młodych ludzi. TO BYŁO WZRUSZAJĄCE!!! Drugą wspaniałą niespodzianką był romski taniec Patrycji Mirgi z klasy II TE. Druga część obchodów była naznaczona rywalizacją zespołów klasowych w quizie historycznym zorganizowanym przez nauczycielki historii: Panią D. Giereś i E. Klekociuk, wspomaganych przez Panią M. Gajdę. Ostatnim akcentem szkolnych obchodów Święta Niepodległości było rozdanie dyplomów uczestnikom quizu i wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu o godz. 11.11. Cieszyć się trzeba mocno, że DUCH w Narodzie nie ginie, gdyż tego dnia było nas w szkole bardzo wielu!

A oto nasza galeria:

Podpisanie umowy z Aresztem Śledczym w Prudniku

W dniu dzisiejszym (28 listopada br.) podpisana została umowa o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych a Aresztem Śledczym w Prudniku.
Porozumienie umożliwi uczniom kierunku „Resocjalizacja z bezpieczeństwem wewnętrznym” oraz klas o profilu mundurowym na odbywanie zajęć praktycznych w Areszcie Śledczym. Odczuwająca obecnie braki kadrowe Służba Więzienna może w przyszłości liczyć na absolwentów prudnickiego II LO.

II LO – wielki zaszczyt!

1.05.2019: dociera do nas ta wspaniała wiadomość: Po raz drugi nasza szkoła dostała się do MON-owskiego programu : „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Rozwijamy czytelnictwo

Zespołowi Szkół Rolniczych przyznano dotacje z Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa na wzbogacenie księgozbioru obu bibliotek szkolnych! Technikum nr 2 otrzymało 15 000 zł a II LO – 5 000 zł